pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  37

NGN a IMS • NGN (Next Generation Networking) je koncept "ze světa spojů", – velmi široký pojem, zastřešuje trendy ke kterým dochází v sítích světa spojů  • cílem těchto trendů je to, aby na všechny služby (včetně multimediálních) stačila jedna síť, fungující na paketovém principu a s podporou kvality služeb – postavení na IP protokolu (all-IP) • mimo jiné předpokládá přechod hlasu na IP (VOIP) a použití protokolu SIP pro navazování spojení a signalizaci – názor: je to čtvrtý pokus o konvergenci, pocházející ze světa spojů a inspirovaný Internetem a protokoly TCP/IP • IMS (IP Multimedia Subsystem): jedna z konkrétních NGN architektur – definovaná od ETSI a 3GPP (z "mobilního světa") – usiluje o vytvoření jednotné platformy pro poskytování služeb, která by "překryla" jak pevné sítě tak i mobilní sítě 3G, a nabízela možnosti dnešního broadbandu