pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  36

TCP/IP a mobilita • mobilita – IP adresy nejsou "mobilní" • nelze je přenášet mezi sítěmi • směruje se na základě IP adres, podle jejich síťové části – nelze jen tak "vytrhnout" jednotlivé IP adresy z jejich "mateřské" sítě – protokol IP vznikal v době, kdy počítače nebyly přenosné, nebyl požadavek na mobilitu • řešení mobility: – přidělení nové IP adresy v nové síti • BOOTP, DHCP atd. – skrze agenty a tunely • "na původním místě" zůstane agent, který vše přeposílá "skrze tunel" tam, kde se uzel právě nachází – jinak • IP Mobility Support – "Mobile IP" • RFC 2002 a další (3220, 3344) – princip fungování: •  metoda "agentů" – pakety jsou směrovány na původní místo, odkud jsou následně přeposílány na nové místo • pro vyšší vrstvy je to neviditelné • vzdálené zařízení nemusí Mobile IP podporovat – vše zařizuje agent, mobilní zařízení o tom neví – je to určeno pro "příležitostnou mobilitu" • např. pohyb 1x za týden • nikoli pro "častou mobilitu", jako např. v mobilních sítích, roaming apod. – mobilní zařízení musí mít staticky přiřazenou IP adresu