pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  35

koncepce IPv6 • používá adresy v rozsahu 128 bitů – celkem 340'282'366'920'938'463'463'374'607'431'768'211'456 unikátních IPv6 adres • každý dnes žijící člověk by mohl dostat na 4 miliardy adres, • každé zrnko písku na plážích světa by mohlo dostat na 2128 různých adres • na každý čtvereční mikrometr zemského povrchu by připadlo na 5000 adres IPv6 • …… – 128- bitový adresový prostor je hierarchicky členěn • multicast adresy, lokální adresy pro sítě a segmenty, pro ISP, "IPv4 embedded"…. • má nový formát IP datagramu – "IPv6 datagramu" • nabízí různé strategie přidělování IP adres – včetně možnosti, aby si uzel sám určil svou vlastní IP adresu • podle toho, jak je naadresováno jeho okolí • podporuje hierarchické směrování, bezpečnost, kvalitu služeb (QoS), … – nemá broadcast, má unicast, multicast a nově také "anycast"