pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  34

IP verze 6 • 197x: – rozhodnutí o 32-bitových IP adresách, IPv4 – tehdejší představa: • ARPANET může mít až tisíce uzlů • dnes: Internet má milionu uzlů • 198x/9x: – začíná hrozit nebezpečí vyčerpání 32-bitového adresového prostoru – IAB začíná problém řešit • vzniká samostatná oblast (area) v rámci IETF • dočasná řešení - usilují zpomalit úbytek IP adres – přísnější způsob přidělování IP adres – subnetting – privátní IP adresy – mechanismus CIDR • dočasná řešen významně uspěla v oddálení problému – nebezpečí vyčerpání se stalo méně akutní • současně se začalo pracovat na "definitivním" řešení – zjištění: 32-bitové adresy jsou v protokolu IP tak hluboce "zakořeněny", že není zvětši adresový prostor • ještě v rámci téhož IP (IPv4) – je nutné vyvinout zcela nový protokol IP ! • s větším adresovým prostorem, ale i dalšími změnami • dnes používaný protokol IP je verze 4 – IPv4 • nový protokol IP je verze 6 – IPv6 • IPv5 neexistuje • IPnG (IP – The Next Generation) – obecné označení pro všechny návrhy, které se sešly v rámci IETF při hledání nové verze • IPv6 je jeden z protokolů IPnG • někdy se bere IPv6=IPnG