pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  31

QoS v TCP/IP – možné přístupy • prioritizace – různým druhům přenosů se přiřadí různé priority a je s nimi nakládáno odlišně • přenosy s vyšší prioritou dostávají "kvalitnější obsluhu" (a příděl zdrojů) na úkor přenosů s nižší prioritou – příklady řešení: • DiffServ – Differentiated Services • MPLS – MultiProtocol Label Switching • rezervace – pro potřebu konkrétních přenosů si lze vyhradit (rezervovat) požadované zdroje a ty pak využívat • týká se i vyhrazení přenosové kapacity, přepojovací kapacity atd. – příklady řešení: • IntServ (Integrated Services) • RSVP (ReSource reserVation Protocol) • "hrubá síla" – princip "best effort" se nemění, pouze se předimenzují dostupné kapacity • tak aby nedocházelo ke kapacitním problémům – tak často