pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  30

problém multimediálních aplikací • potřebují dostávat svá data: – s malým zpožděním – s pravidelným zpožděním • s pravidelnými odstupy mezi sebou • týká se to například přenosu živého obrazu či zvuku – aplikace VOIP, TV vysílání, rozhlas, video-on-demand • problém je s fungováním přenosových mechanismů TCP/IP na principu "maximální snahy, ale nezaručeného výsledku" – byla by zapotřebí podpora QoS (kvality služeb) • QoS je v zásadě "protipólem" principu maximální snahy • možná řešení: – "kvantitativní": zvyšování disponibilní kapacity • fungování na principu "maximální snahy …" zůstává • zlepšení je statistické – je menší pravděpodobnost, že bude muset dojít ke krácení požadavků • týká se: – přenosových kapacit (tj. linek) – "přepojovacích kapacit" (směrovačů, switchů) – "kvalitativní": zavedení podpory QoS • fungování na principu "maximální snahy …" je nahrazeno jiným způsobem fungování • zlepšení je garantované – ale drahé a obtížné