pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  28

aplikace v TCP/IP • prakticky všechny (obvyklé) aplikace v rámci TCP/IP jsou založeny na architektuře client/server – servery poskytující "veřejné" služby jsou dostupné na tzv. dobře známých portech (well-known ports) – přenosové mechanismy TCP/IP jsou uzpůsobeny komunikaci stylem 1:1 (mezi 1 serverem a 1 klientem)