pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

koncepce transportní vrstvy • "realizuje demokracii": – přenosové mechanismy do úrovně síťové vrstvy fungují nespolehlivě – na úrovni transportní vrstvy jsou dva alternativní protokoly • UDP, nespojovaný, nespolehlivý • TCP, spojovaný, spolehlivý – aplikace si mohou samy vybrat, zda budou používat TCP nebo UDP