pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  23

koncepce transportní vrstvy • realizuje "end-to-end" komunikaci – nabízí dva transportní protokoly • TCP (Transmission Control Protocol) – funguje spojovaně • vyžaduje navázání/ukončení spojení .. – od aplikace přebírá data po bytech • jako "bytový proud" • ale sám data přenáší po blocích, jako tzv. TCP segmenty – funguje spolehlivě • zajišťuje spolehlivý  přenos – používá kontinuální potvrzování a selektivní opakování – je velmi adaptivní • dokáže se průběžně přizpůsobovat různým podmínkám přenosu – přenosové zpoždění, rozptyl zpoždění atd. – je velmi komplikovaný • velký a složitý kód, … • UDP (User Datagram Protocol) – je pouze jednoduchou nadstavbou nad síťovým protokolem IP • jeho kód je malý a jednoduchý – funguje nespojovaně • nenavazuje spojení – funguje nespolehlivě – od aplikace přebírá data po blocích • a vkládá je do svých "datagramů" • UDP datagramů, User datagramů • transportní vrstva zajišťuje multiplex/demultiplex • adresuje entity v rámci jednotlivých uzlů • pomocí čísel portů