pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  22

součásti síťové vrstvy • v síťové vrstvě jsou "zabudovány": – síťové adresy • 32-bitové abstraktní adresy – nevychází z linkových adres – převodní mechanismy, které překládají mezi fyzickými (linkovými) adresami a virtuálními IP adresami • protokoly ARP, RARP, …. – mechanismy fragmentace • vazba na MTU – protokoly na podporu fungování síťové vrstvy • protokol ICMP – "posel špatných zpráv" – zajišťuje informování o nestandardních situacích • se síťovou vrstvou úzce souvisí: – protokoly podporující směrování a výměnu aktualizačních informací o stavu sítě • RIP, OSPF, IGP, EGP, … – mechanismy přidělování IP adres – mechanismy překladu mezi symbolickými doménovými jmény a IP adresami • do síťové vrstvy byly nově přidány také – mechanismy překladu adres • NAT – koncept privátních IP adres – mechanismy dělení adres a sdružování adres • subnetting, supernetting, CIDR – bezpečnostní mechanismy • IPSec – podpora mobility • Mobile IP