pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  18

vrstva síťového rozhraní • TCP/IP se nezabývá tím, co je pod úrovní síťové vrstvy – přesněji: sám nedefinuje protokoly které fungují "pod" síťovou vrstvou (na úrovni vrstvy síťového rozhraní) • jde např. o Ethernet, ATM, Token Ring, FDDI, Frame Relay … – zaměřuje se pouze na to, jak propojit síťovou vrstvu s vrstvou síťového rozhraní • např. jak provozovat IP nad Ethernetem, nad ATM ... • jak překládat IP adresy na linkové adresy (a naopak) – protokoly ARP a RARP • výjimka: protokoly SLIP a PPP – definují způsob přenosu po dvoubodových spojích • zasahují do vrstvy síťového rozhraní • důsledek: – nezávislost na fyzické (linkové) přenosové technologii