pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

koncepce TCP/IP:katenetový model • TCP/IP předpokládá že "svět" (internetwork, internet) je: – tvořen soustavou dílčích sítí • chápaných jako celky na úrovni síťové vrstvy, tzv. IP sítí – dílčí sítě jsou vzájemně propojeny na úrovni síťové vrstvy • pomocí směrovačů (dříve nazývaných IP Gateways, dnes: IP Routers) – toto propojení může být libovolné • může být stylem "každý s každým", nebo "do řetězce" apod. – jedinou podmínkou je souvislost grafu – "katenet" je "řetězec" – ten je jakousi minimální podmínkou pro souvislost celé soustavy sítí • možné je i redundantní propojení