pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

jaký bude Future Internet? • názor: ano, je – „evoluční“ vývojová linie • říká, že i nadále bude možné vystačit s víceméně inkrementálním vývojem • názor: ne, není – „clean slate“ varianta • je třeba začít znovu, – „od čistého stolu“ • říká, že potenciál inkrementálních změn se už vyčerpal a je třeba přijít se zcela novým řešením • dosavadní vývoj byl „inkrementální“ (až na IPv6). Je ale takovýto vývoj udržitelný dlouhodobě? – pro „Future Internet“ – s časovým horizontem 10 až 15 let