pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

princip maximální snahy • anglicky"best effort" – přenosová část sítě se maximálně snaží vyhovět všem požadavkům, které jsou na ni kladeny – pokud se jí to nedaří, má právo krátit požadavky (limitovat, ignorovat je, nevyhovět jim, …) • např. pozdržet přenášené pakety do doby, než je bude moci zpracovat • může i zahazovat pakety, které vůbec nedokáže zpracovat – dělá to rovnoměrně vůči všem požadavkům • "měří všem stejně", nepracuje s prioritami • je to celková filosofie TCP/IP – je praktickým důsledkem použití paketového přenosu a přístupu ke spolehlivosti • alternativa: – garance služeb (QoS, Quality of Service) • QoS nabízí telekomunikační sítě • výhoda: – sítě fungující na principu "best effort" jsou mnohem efektivnější (i ekonomicky) než sítě nabízející QoS • kdyby Internet poskytoval QoS, byl by mnohem dražší než dnes a méně rozvinutý • nevýhoda: – vadí to multimediálním přenosům