pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

umístění poštovní schránky • varianta 1 (méně častá) – poštovní schránka je na poštovním serveru • poštovní klient musí mít ke schránce trvalý a dostatečně rychlý přístup • výhoda: uživatel si může "sednout" ke kterémukoli počítači v síti, a mít plnohodnotný přístup ke své poště. – dříve: • je to praktické pouze v prostředí lokální sítě (sítě LAN), skrze sdílení souborů – dnes: • lze používat i na dálku, skrze protokol IMAP • varianta 2 (častější) – poštovní schránka je rozdělena • již přijaté, ale dosud nevyzvednuté zprávy se nachází na poštovním serveru • již vyzvednuté zprávy se uchovávají u uživatele, na jeho počítači (v rámci poštovního klienta) • varianta 3: (např. webmail) – poštovní schránka i klient jsou na serveru, uživatel s nimi pracuje na dálku • prostřednictvím WWW stránek – webmail • prostřednictvím vzdáleného přístupu – terminálový přístup …