pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

architektura SMTP pošty • vychází z modelu klient/server – poštovní server (mail server): • v terminologii ISO/OSI: MTA, Message Transfer Agent • zajišťuje transport zpráv • shromažďuje zprávy pro ty účastníky, kteří nejsou momentálně dostupní – poštovní klient • v terminologii ISO/OSI: UA, User Agent • umožňuje číst, psát a jinak zpracovávat jednotlivé zprávy • vytváří uživatelské rozhraní • standardy el. pošty musí pokrývat – přenos zpráv, download – formát zpráv, formát adres, přílohy, … • přenos zpráv: – definuje protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) • formát zpráv a adres – definuje doporučení RFC822 • download – stahování zpráv ze schránky na poštovním serveru – definuje protokol POP3, IMAP …. • rozšíření – definuje standard MIME