pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

filosofie SMTP pošty • začíná skromně, postupně se obohacuje – původně vznikla jako velmi jednoduchá služba – jako elektronická obdoba  "office memo"  • další vlastnosti a schopnosti se přidávaly teprve postupně, po ověření jejich účelnosti a funkčnosti – vývoj je "inkrementální", není nutné vyřazovat dřívější vybavení • byť nepodporuje nové funkce • původně: – pouze krátké texty v čistém ASCII • nyní: – možnost formátování textu, vkládání obrázků atd. – možnost přenosu netextových příloh – podpora národních abeced (háčky&čárky) – ……..