pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  38

nové položky v hlavičce zprávy • MIME postupuje inkrementálně – přidává nové položky do hlavičky • může, RFC 822 říká: když nějaké položce nerozumíš, ignoruj ji • příklad: – Content-Type: text/plain • tělo zprávy obsahuje čistý text – Content-Type: text/html • tělo zprávy je v html – Content-Type:  text/plain; charset="iso-8859-2" – Content-Transfer-Encoding: quoted-printable • tělo zprávy obsahuje čistý text v ISO-8859-2, který je zakódovaný pomocí Quoted-printable • další položky vyjadřují použitou verzi MIME, definují vícesložkovou strukturu těla zprávy atd.