pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  37

MIME type • MIME potřebuje definovat, co jsou přenášená data zač – kvůli jejich následnému zpracování • zavádí dvousložkový "MIME type" – "typ/podtyp" (type/subtype) • typ má 7 možností: – text – image – audio – video – application • všechno ostatní druhy dat – multipart • když má zpráva více složek – message • když je obsahem zprávy jiná zpráva) • podtyp (subtype) upřesňuje o co se jedná • např.: – text/html  (text v HTML) – text/plain (čistý text) – image/gif, image/jpeg – application/msword • má být "předhozeno" MS Wordu ke zpracování – application/pdf – multipart/mixed • složená zpráva – message/RFC822 • obsahem je jiná zpráva formátovaná dle RFC 822