pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  35

kódování v MIME • Quoted-printable – tisknutelné ASCII znaky ponechává tak jak jsou – ostatní kóduje do trojice znaků, např. =C8 • rovnítko a hexadecimální kód znaku v použité znakové sadě – příklad: • "Článek" bude kódován jako "=C8l=E1nek" – je to vhodné tam, kde je málo netisknutelných znaků • Base64 – kóduje všechny znaky – vezme binární kódy všech znaků • seřadí je do posloupnosti • rozdělí je na šestice, tím získá čísla od 0 do 63 • čísla použije jako indexy do převodní tabulky – A,B,C..Z,a,b…..,8,9,+,/ – příklad: • "Článek" bude kódován jako "yGzhbmVr "