pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  33

řešení "netextových" přenosů • "nesystematická" řešení: – týkají se pouze "přibalování" příloh – UUENCODE • varianta "přibalování" příloh, pocházející ze světa Unixu – BinHex • varianta pocházející ze světa počítačů Macintosh – …….. • systematické řešení: standard MIME – Multipurpose Internet Multimedia Extensions – řeší problém příloh i otázku použití národních abeced a formátování zpráv • MIME – je podporován většinou novějších poštovních klientů • umožňuje bezproblémovou práci s přílohami – jedna zpráva může mít i více příloh, – přílohou může být cokoli co lze "zabalit" do podoby souboru • umožňuje psát česky – v těle zprávy, předmětu zprávy i v komentářových částech adres!!! • umožňuje provázání poštovního klienta s aplikacemi – tak aby uživateli stačilo kliknout na ikonku s přílohou, a klient věděl co má s přílohou udělat (jak ji "vybalit" a kterému programu ji předat)