pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  32

netextové přenosy – kde je problém? • problém je s přílohami – pokud by k textové zprávě byl přiložen datový soubor, nemusel by "projít" • datový soubor je obecně tvořený 8-bitovými byty • problém je i s národními abecedami – nelze používat znaky národních abeced, protože ty je nutné kódovat do 8 bitů • problém je i s formátováním – formátovací znaky jsou také 8-bitové • princip řešení: – všechno co je 8-bitové se převede na 7-bitové, přenese a pak zase vrátí do původní podoby – ALE: toto lze učinit mnoha různými způsoby – největší problém je v tom, aby se lidé dohodli na společném postupu • tak aby příjemce vždy věděl, co a jak má provést s obdrženou zprávou