pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

elektronická pošta jako služba • je rychlá – časy doručování se měří na minuty a sekundy • je laciná – i když záleží na konkrétním způsobu připojení • je pohodlná – mnoho úkonů lze zautomatizovat, např. třídění došlých zpráv, příprava odpovědí • je efektivní – může být provázána s dalšími aplikacemi – umožňuje snadné hromadné rozesílání • funguje „off-line“ způsobem – nevyžaduje současnou aktivitu komunikujících stran ve stejném čase • odesilatel může psát své zprávy tehdy, když se to hodí jemu • příjemce může zpracovávat došlou poštu tehdy, kdy se to zase hodí jemu • dnes je elektronická pošta univerzálním přenosovým mechanismem – ke zprávám lze přidávat prakticky libovolné přílohy