pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  26

příklad – síť s dial-up připojením • v době kdy síť příjemce (odpovídající doméně small.cz, tj. s uzlem mail.small.cz) není dostupná, je pošta pro uživatele v doméně small.cz doručována na uzel mail.czech.net (mail spool) – event. záložní mail.upstream.com, pokud mail.czech.net není dostupný). • až se mail.small.cz stane dostupným, pošta k němu sama "přeteče" – fakticky: ostatní poštovní servery pravidelně testují jeho dostupnost a pokud ji zjistí, zahájí přenos všech zpráv ze spoolu