pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  25

doručování podle MX záznamů • přenos zprávy prostřednictvím SMTP má v zásadě  on-line charakter – odesílající uzel komunikuje přímo s koncovým příjemcem pošty a očekává, že tento je ke komunikaci připraven • proto  musí být příjemce  trvale dosažitelný !!! – nebo pošta  přesměrována na vhodný mail spool – řeší se pomocí MX (Mail eXchanger záznamů)