pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

RFC822 vs. SMTP • představa: – “zpráva je list papíru, který se vloží do obálky a teprve ta se přenáší” • RFC 822 definuje, co a jak má být napsáno na “listu papíru” • SMTP definuje “obálku” a způsob jejího přenosu (i co má být napsáno na této obálce) – některé z položek hlavičky “listu” jsou kopírovány na “obálku”, mj. adresa příjemce a odesilatele • SMTP je přenosovým mechanismem pro přenos zpráv (“obálek”) – využívá spolehlivých přenosových služeb protokolu TCP (ale může být implementován i nad jinými spolehlivými přenosovými protokoly) – chápe přenášená data jako text • členěný na řádky pomocí CR+LF • tvořený 7-bitovými ASCII znaky