pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

položky hlavičky - příklady • s pevnou syntaxí: – From:  kdo danou zprávu napsal – To: komu je zpráva určena – Date: datum a čas odeslání – Sender: kdo zprávu odeslal (je-li to někdo jiný než autor) – Reply-to: komu je třeba adresovat odpověď (je-li to někdo jiný než Sender či From) – Return-Path: kam vrátit zprávu, je-li nedoručitelná – Received: informace o přenosu (1 "přeskoku") • s volnou syntaxí: – Subject: předmět zprávy – položky uvozené X- (např.          X-Mailer apod.), jsou určeny k rozšiřování možností RFC 822 • X-Charset: znaková sada • X-Mailer: druh klienta • X-Sender: jiná adresa odesilatele • …..