pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

hlavička dle RFC 822 • hlavička zprávy je tvořena položkami (header fields) • každá položka začíná na nové řádce  (a na první pozici) • každá položka je uvozena klíčovým slovem (zakončeným dvojtečkou), za kterým následuje vlastní obsah položky – obsah některých položek je interpretován “strojem”, a proto je jeho syntaxe definována přesně (např. adresy, data apod.) – jiné položky jsou určeny pouze uživateli, a formát jejich obsahu je víceméně volný (např. Subject) • pořadí položek v hlavičce není předepsáno (pouze doporučeno) • je definováno mnoho různých položek, nejsou všechny povinné • skladba položek pamatuje na různé “nestandardní” situace, např.: – že odesilatelem je někdo jiný než původní iniciátor zprávy, – odpovídat se má jinam než na adresu odesilatele – .............