pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

formát zpráv el. pošty • “původní” pošta v rámci TCP/IP definovala pouze syntaxi a sémantiku hlavičky (v doporučení RFC 822) – tělo brala jako “černou skříňku” – přílohy neuvažovala vůbec • dnes existuje rozšíření (standard MIME), které zčásti specifikuje i formát těla zprávy – a zavádí možnost použití příloh • RFC 822 předpokládá, že hlavička je tvořena posloupností položek – přesně definuje syntaxi i sémantiku jednotlivých položek hlavičky, relevantních pro doručení zprávy • ... do toho spadá mj. i přesná syntaxe adres – o těle zprávy předpokládá pouze to, že jej tvoří ASCII text (a následuje za hlavičkou, od které je odděleno prázdnou řádkou)