pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

"anatomie" poštovní zprávy • každá zpráva má tyto části: – hlavičku (header) – tělo (body) – volitelně: přílohu (attachment) • hlavička obsahuje: – adresu příjemce (příjemců) – adresu odesilatele – datum vzniku/odeslání – předmět zprávy (subject) • jednořádkový, výstižný popis toho, o co jde – další atributy zprávy • např. naléhavost, požadavek na potvrzení příjmu, …. • tělo – obsahuje vlastní text zprávy • příloha: – v zásadě cokoli, co lze "zabalit" do podoby souboru • např. datový soubor, zvukový klip apod.