pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

TELNET – základní problém • “každý terminál je jiný” • liší se: – v rozsahu schopností – v parametrech – v režimu fungování • znakový • celoobrazovkový • formulářový • s odlišnostmi terminálů se lze vyrovnat přizpůsobením stylem “každý s každým” – ... nebo přes společný mezistupeň, s přizpůsobením typu “každý s jedním” a “jeden s každým” – v případě TELNETu jde hlavně o tvar, v jakém se mají data přenášet TCP/IP sítí • TELNET zavádí jeden, pevně daný mezistupeň: virtuální terminál NVT (Network Virtual Terminal) – NVT má vždy stejné vlastnosti – reálné terminály se mu přizpůsobují (jsou mapovány z/do NVT) – NVT především definuje formát skutečně přenášených dat