pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

TELNET - principy • TELNET server  je realizován na aplikační úrovni – jako systémová úloha - démon, a nikoli “uvnitř” OS – výhoda: snazší modifikace – nevýhoda: ne každý OS tomu vychází vstříc – nevýhoda: je to méně efektivní než přímé zabudování do OS