pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  45

předávání parametrů v RPC • spojky (stubs) přebírají své vstupní parametry takovým způsobem, jaký je v daném prostředí při volání procedur obvyklý – a převádí do takového tvaru, který je vhodný pro jejich odeslání druhé straně • provádí tzv. marshalling, serializing – při příjmu výsledků analogicky převádí získané odpovědi na výstupní parametry • pro potřeby implementace jsou všechny vzdálené procedury koncipovány tak, aby měly právě jeden parametr – odkaz na datovou strukturu, ve které jsou všechna vstupní data • pro přenos se tato data převádí do jednotného přenosového formátu – je předem stanoven, a všechny implementace RPC mu musí rozumět