pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  41

implementace NFS • poprvé významněji použit koncept tzv. vzdáleného volání procedur – prostřednictvím protokolu RPC - Remote Procedure Call) – jde v zásadě o změnu na úrovni programování • programátor nemusí řešit asynchronní komunikaci, ale pouze volá předem připravené procedury knihovního charakteru • implementace RPC je řešena tak, že může být využita i samostatně – mimo implementaci NFS • dále je využit také protokol XDR (eXternal Data Representation) – samostatný standard, který definuje společný přenosový mezitvar – je standardem v rámci TCP/IP – definuje jednotný způsob reprezentace přenášených dat, nezávislý na konkrétní architektuře příjemce a odesilatele – definuje jazyk pro nezávislý popis těchto dat • také XDR je implementováno samostatně, jako RPC