pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  40

MOUNT server • klient musí získat alespoň  jeden vstupní bod do systému souborů serveru (alespoň jednu systémovou identifikaci) – pak má k dispozici prostředky pro procházení celého stromu (systému souborů serveru) • poskytnutí "prvního" handle ale není v silách NFS serveru – vyžaduje specifikaci přístupové cesty • první handle poskytuje MOUNT server !! • MOUNT server řeší další činnosti, které také nemůže zajišťovat NFS server – vede evidenci zpřístupňovaných (exportovaných) adresářových stromů – počáteční "přimontování" adresářového stromu • včetně ověření identity uživatele a jeho přístupových práv • MOUNT server je typicky řešen na aplikační úrovní – nezáleží na jeho rychlosti – NFS server bývá součástí jádra a je optimalizován na rychlost