pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  39

systémová identifikace - handle • pro odkazy na konkrétní soubory se v rámci NFS používají tzv. systémové identifikace (file handles) – pro klienta je handle identifikátorem (dále nedělitelnou posloupností bitů) – pro server handle obsahuje tři složky, identifikující • systém souborů • soubor • instanci souboru • systémová identifikace (handle) jednoznačně identifikuje buď soubor, nebo adresář – systémové identifikace přiděluje server, klient je pouze používá – systémové identifikace mají absolutní povahu (a nikoli relativní, NFS nezná pojem aktuálního adresáře) • systémová identifikace (handle) je ukazatelem na jedno konkrétní místo v rámci systému souborů serveru – když klient vlastní systémovou identifikaci adresáře, může si vyžádat výpis jeho obsahu – součástí výpisu je seznam  znakových řetězců, popisujících jednotlivé soubory a podadresáře – klient si může vyžádat na serveru systémovou identifikaci zadaného souboru v adresáři (či identifikaci podadresáře) .... • ... serveru přitom musí předat systémovou identifikaci adresáře, a znakový řetězec popisující soubor či podadresář