pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  37

problémy kolem NFS • je možné realizovat všechny požadavky na přístup k souborům pomocí idempotentních operací? – NE,  nelze např. provést OPEN (otevření), a soubor  ponechat otevřený, obdobně pro CLOSE – NFS řeší tak, že pro potřeby vyřízení každého jednotlivého požadavku soubor nejprve otevře, a pak jej zase ihned zavře • některé případy nelze obejít – jako u OPEN a CLOSE – např. APPEND (přidání za aktuální konec souboru) • NFS řeší zákazem takovýchto operací • NFS si klade za cíl být použitelný na různých platformách – nemůže se proto vázat na konvence žádné specifické platformy – při odkazech na soubory nemůže používat specifikace přístupových cest typu /usr/bin/neco.txt (které jsou závislé na platformě) • přístupové cesty sestavuje vždy až klient podle místních konvencí, server používá vždy jen "jednorozměrná" jména souborů a adresářů – počáteční "přimontování" (mount) části adresářového stromu není bezestavové • NFS řeší vyčleněním do tzv. MOUNT SERVERU