pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

vzdálené přihlašování (remote login) • cílem je možnost "používat aplikace na dálku" – uživatel je na místním počítači, ale aplikace běží na vzdáleném počítači • týká se aplikací fungujících na bázi výpočetního modelu "host/terminál" – typicky: starších aplikací fungujících ve znakovém režimu – aplikací které ani nemusí počítat s tím že fungují v prostředí sítě • podmínka: – aplikace musí podporovat tzv. terminálové relace • musí své výstupy posílat "skrz OS" na terminál a své vstupy přijímat "skrz OS" z terminálu – takto se děje např. v prostředí UNIXu • nesmí "jít napevno" do videoRAM a klávesnicového bufferu – jako v MS DOS – také operační systém musí podporovat terminálové relace