pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  29

řídící vs. uživatelský jazyk • pevně definován a závazný je řídící jazyk – příkazy řídícího jazyka mohou být vysílány “ručně”, pomocí TELNETu (na porty FTP) • v praxi je na straně klienta vždy implementováno nějaké uživatelské rozhraní (řádkové, grafické,  ..…) – toto rozhraní může nabízet uživateli v podstatě jakýkoli "uživatelský" (řídící) jazyk • a překládat jej do řídícího jazyka