pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  27

odpovědi na příkazy FTP • každý příkaz vyvolá alespoň jednu odpověď • odpovědi mají číselný charakter (s textovým komentářem) • odpovědi tvoří trojmístné číslo: – první číslice vyjadřuje celkový charakter odpovědi – druhá číslice upřesňuje odpověď – třetí ještě blíže specifikuje • hierarchický charakter odpovědí vychází vstříc různé inteligenci procesů, které je vyhodnocují – “hloupý” klient či server se může spokojit jen s první číslicí – “chytrý” klient (server) využije všechny číslice