pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

datové a řídící spojení • oddělení datového a řídícího spojení je výhodné: – kvůli zajištění transparence – kvůli možnosti přerušit probíhající přenos – kvůli možnosti signalizovat konec souboru • uzavření datového spojení signalizuje konec souboru • lze přenášet soubory které během přenosu narůstají • definice FTP (RFC) požaduje aby datové spojení bylo 1 pro všechny přenášené soubory – v praxi se pro každý přenášený soubor používá 1 (samostatné, nové) datové spojení • řídící spojení "přežívá" po celou dobu relace, datová spojení se mění • řídící spojení iniciuje (navazuje) klient – ze svého (dynamicky přiděleného) portu na port 21 • ruší se až explicitním příkazem • datové spojení iniciuje (navazuje) server – ze svého portu 20 na port klienta, ze kterého bylo navázáno řídící spojení – passive-mode: datové spojení nenavazuje server, ale klient • kvůli firewallům, které neakceptují žádosti o otevření spojení vedoucí dovnitř na "náhodný" port