pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  21

FTP – představa a přenos souborů • FTP implicitně chápe soubor jako dále nestrukturovaný (bez vnitřní struktury) - označováno jako file structure – alternativně je schopen se na něj dívat jako na posloupnost stejně velkých záznamů (records) - record structure – nebo jako na množinu stránek (které mohou tvořit nespojitý soubor) - page structure • implicitně je obsah souboru přenášen jako spojitý proud dat (tzv. stream mode) – alternativou je blokový režim (block mode), při kterém je možné vkládat mezi bloky “zarážky”, a po ev. výpadku spojení se k nim vracet – další alternativou je zhuštěný režim (compressed mode), kdy je používána jednoduchá metoda komprese (eliminující opakující se znaky)