pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

FTP – textové přenosy • FTP zavádí jednotný formát dat pro potřeby přenosu – veškeré konverze z/do tohoto formátu ponechává na koncových uzlech – umožňuje ale oběma stranám dohodnout se v konkrétním případě na jiném formátu (kvůli větší efektivnosti přenosu) • FTP přenáší data zásadně jako 8-bitové byty • pro text používá FTP stejný formát, jako protokol TELNET: – jednotlivé znaky přenášeny v 8 bitech – konec řádky = CR+LF – kódování ASCII • alternativní možností je použití kódu EBCDIC, použití nestandardní velikosti bytu atd.