pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

připomenutí: aplikace v TCP/IP • jsou vesměs postaveny na architektuře klient/server • součástí aplikační vrstvy jsou takové části aplikací, které jsou nutné pro interoperabilitu a "základní fungování" konkrétní služby – obdobně jako v RM ISO/OSI – např. transport zpráv a souborů • uživatelské rozhraní již není součástí aplikační vrstvy – není svázáno standardy • historický vývoj: – zpočátku se používaly především tyto aplikace: • TELNET (vzdálené přihlašování) • FTP (přenos souborů) • el. pošta (SMTP, FRC 822) – později také: • NFS (sdílení souborů) • Gopher • …. – dnes převládá (kromě pošty): • WWW (jako samostatná aplikace i jako platforma pro provozování dalších aplikací, např. vyhledávacích služeb, adresářů, …)