pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

přenos vs. sdílení souborů • přenos souborů: – jde o netransparentní řešení • uživatel/aplikace si uvědomuje, že soubor se nachází na vzdáleném počítači • uživatel/aplikace musí explicitně znát umístění souboru na vzdáleném počítači • uživatel/aplikace musí explicitně podnikat určité kroky ke zpřístupnění souboru – typicky: vzdálený soubor se celý přenese na "místní" počítač a zde se zpracuje • označuje se jako "file transfer" – v rámci TCP/IP řeší protokol  FTP (File Transfer Protocol) • sdílení souborů: – jde o transparentní řešení • uživatel/aplikace si neuvědomuje, že soubor se nachází na vzdáleném počítači • uživatel/aplikace nemusí explicitně znát umístění souboru na vzdáleném počítači • uživatel/aplikace nemusí podnikat žádné explicitní kroky ke zpřístupnění souboru – typicky: vzdálený soubor se "chová" ("tváří") jako místní soubor, a také se s ním jako s místním pracuje • označuje se jako "file sharing" – v rámci TCP/IP řeší protokol NFS(Network File System)