pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

vzdálené přihlašování vs. práce se soubory • cíl: – “chci pracovat se souborem, který se nachází na jiném počítači” – přesněji: chci zpracovávat obsah vzdáleného souboru, pomocí aplikace, která běží na “mém” uzlu • !!!... účelem není dostat se do role vzdáleného terminálu jiného uzlu … !!! – pak by byl soubor zpracováván aplikací běžící na vzdáleném počítači