pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

TELNET - rozšíření • umožňují oběma stranám dohodnout se na jiném, než co vyplývá z pevně daných vlastností NVT, např.: – zda budou komunikovat v plném duplexu,  – že přenášená data budou odesílána po řádcích s možností jejich lokální editace – že budou používat vzdálené echo – jakou velikost displeje budou používat – jaký způsob budou řízení toku využívat – …… • zásada: použití rozšíření je dobrovolné – kterákoli strana má právo navrhnout použití konkrétního rozšíření (tj. jak klient, tak i server) – druhá strana má právo použití rozšíření odmítnout • k “dohadování” slouží samostatné příkazy: – WILL ("já chci používat rozšíření ….")      • odpověď: DO vs. DON'T – DO ("chci abys ty používal rozšíření ….") • odpověď: WILL vs. WON'T