pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

TELNET - řídící příkazy • NVT počítá i s implementací řídících mechanismů  – např. pro přerušení právě probíhajícího programu, pomocí CTRL+C) • ...a k tomu potřebuje přenášet řídící příkazy, povely atd. – řídící příkazy mají zásadně znakovou povahu (tvoří je řídící znaky) • pro zajištění transparence se používá prefixace (uvození) speciálním znakem IAC (Interpret As Command), s kódem 255 – případný výskyt znaku IAC v datech se řeší jeho zdvojením. • řídící příkazy jsou trojího druhu: – editační příkazy: • umožňují mazat znak a řádku – řídící příkazy: • umožňují přerušit pro-bíhající proces, zastavit jeho výstup ... – “dohadovací” příkazy: • umožňují oběma stranám dohodnout se na případných rozšířeních oproti NVT