pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

vlastnosti NVT • pro přenos využívá spolehlivé přenosové služby TCP (ale jen poloduplexním způsobem) – přenos je znakově orientovaný – a vždy 8-bitový (tj. jednotlivé znaky se přenáší vždy v 8 bitových bytech) – ... ale standardně se předpokládá přenos 7-bitových ASCII znaků • je povinnost zobrazovat 95 tisknutelných ASCII znaků (s kódy 32 až 127) • ... a povinnost interpretovat znaky NULL, CR a LF • dále je přesně definován význam znaků BEL, BS, HT, VT, FF (ale jejich interpretace není povinná) – ostatní znaky nemají mít žádný efekt – požaduje se, aby klávesnice byla schopna generovat všech 128 ASCII znaků – znak, kterým je zakončena řádka (resp. znaky), musí TELNET klient nahradit dvojicí znaků CR a LF • klient server naopak nahradí CR a LF takovým znakem (znaky), které na jeho straně představují zakončení řádky – přenos 8-bitových znaků je jedním z volitelných režimů (options)