pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

vlastnosti NVT • NVT je “společným jmenovatelem” ... – ... povinným minimem, které musí “umět” všechny reálné terminály – NVT odpovídá jednoduchému řádkovému terminálu • TELNET obsahuje mechanismy, pomocí kterých se klient se serverem mohou dohodnout “na lepším” – jde o tzv. options • NVT odpovídá jednoduchému znakovému terminálu, tj.: – data jsou členěna na řádky – data jsou přenášena po znacích – komunikuje se pouze polo-duplexně – používá se lokální echo • původní představa: – NVT odpovídá klávesnici a tiskárně